“Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.”


Ahmet Ziya Akın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimine başlayarak eğitimine devam etmektedir. Araştırma Alanları: Batı Avrupa siyaseti, Almanya ve Rusya Dış Politikası, Ermeni Meselesi,Milliyetçilik ve Etnisite, Toplumsal Hareketler ve Devrimler Tarihi.

ahmetziyaakinn@gmail.com


Behlül Ömer Bilen
Marmara Üniversitesi Tarih bölümü mezunuyum. Çalışma Alanlarım: Avrupa Tarihi, kültürü, sanatı ve felsefesi üzerinedir.

merbilen_24@hotmail.com


Çağatay Çeliktaş
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde öğrenciliği devam ediyor ve yüksek lisans için hazırlanıyor. Çalışma Alanları: Antik Yunan, Roma ve Mezopotamya Uygarlıkları, İkonografi ve Dinler tarihi

cagatayceliktas@gmail.com


Enes Adıgüzel
Marmara Üniversitesi'nden Tarih bölümü mezunu olan yazar İstanbul Üniversitesi'nde Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Eski Türk tarihinin yanısıra Tibet ve Çin tarihi üzerine çalışmaktadır.

enes.adiguzel60@gmail.com


Faruk Aydın
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyor. Çalışma Alanları: 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Balkanlar, Diplomasi ve Avrupa Birliği, Türkiye-Yunanistan İlişkileri.

farukaydin@tarihakli.com


Fatih Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünden Uluslararası Finans ve Bankacılık uzmanı olarak mezun olmuştur. Tarih Aklı'nda Diplomasi ve İktisat Tarihi üzerine çalışmaktadır.

fatihkaraman@tarihakli.com


Fatma Aydın
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunudur. Aynı üniversitede Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Edebiyat tarihi üzerine çalışmaktadır.

ftmaydn20@gmail.com


Misafir Yazarlar
Bu bölüm, daha önceden aramızda bulunmuş olan ama şimdi kadromuzda bulunmayan değerli yazarlarımızın ve sitemize, yazar kadrosuna dahil olmadan katkı sunmuş yazarların yazılarının saklandığı bölümdür.

info@tarihakli.com


Tunahan Akkoyun
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisidir. Diplomasi, Siyaset Tarihi ve Harp Tarihi üzerine çalışmaktadır. Ayrıca spesifik olarak da Savunma Sanayii ile ilgilenmektedir.

tunahan.akkoyun@outlook.com


Umut Köse
Yazar, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olup aynı üniversitede Coğrafya bölümünde lisans eğitimine devam etmekte ve İstanbul Üniversitesi - Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmaktadır.     İlgi Alanları: Çin Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, İklim Tarihi ve Tarihi Coğrafya'dır.

umutkose1999@gmail.com