“Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.”


Ahmet Ziya Akın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimine başlayarak eğitimine devam etmektedir. Araştırma Alanları: Batı Avrupa siyaseti, Almanya ve Rusya Dış Politikası, Ermeni Meselesi,Milliyetçilik ve Etnisite, Toplumsal Hareketler ve Devrimler Tarihi.

[email protected]


Behlül Ömer Bilen
Marmara Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi. Çalışma Alanları: Genel Avrupa ve Dünya Tarihi.

[email protected]


Enes Adıgüzel
Marmara Üniversitesi'nden Tarih bölümü mezunu olan yazar Eski Türk Tarihi alanında özellikle Hunlar ve Türk-Tibet ilişkileri üzerine çalışmaktadır.

[email protected]


Faruk Aydın
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyor. Çalışma Alanları: 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Balkanlar, Diplomasi ve Avrupa Birliği, Türkiye-Yunanistan İlişkileri.

[email protected]


Fatih Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencisidir. Diplomasi ve İktisat Tarihi üzerine çalışmaktadır.

[email protected]


Fatma Aydın
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunudur. Aynı üniversitede Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Edebiyat tarihi üzerine çalışmaktadır.

[email protected]


Misafir Yazarlar
Bu bölüm, daha önceden aramızda bulunmuş olan ama şimdi kadromuzda bulunmayan değerli yazarlarımızın ve sitemize, yazar kadrosuna dahil olmadan katkı sunmuş yazarların yazılarının saklandığı bölümdür.

[email protected]


Tunahan Akkoyun
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisidir. Diplomasi, Siyaset Tarihi ve Harp Tarihi üzerine çalışmaktadır. Ayrıca spesifik olarak da Savunma Sanayii ile ilgilenmektedir.

[email protected]


Umut Köse
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü 4.sınıf öğrencisi olmakla beraber 2019 Eylül ayından itibaren "çift anadal" hakkı ile aynı üniversitede Coğrafya bölümüne girmeye hak kazanmıştır. Yazar,  İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ve Erken Dönem Çin Tarihi alanında yazı yazmaktadır.

[email protected]