“Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.”


Ahmet Ziya Akın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimine başlayarak eğitimine devam etmektedir. Araştırma Alanları: Batı Avrupa siyaseti, Almanya ve Rusya Dış Politikası, Ermeni Meselesi,Milliyetçilik ve Etnisite, Toplumsal Hareketler ve Devrimler Tarihi.

ahmetziyaakinn@gmail.com


Atakan Çiçek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu

atakancicek094@gmail.com


Berke Çetinkaya
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

berkeckaya@gmail.com


Eray Özer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Mezunu

eraytamuozer@hotmail.com


Faruk Aydın
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Diplomasi, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ve özel olarak da Avusturya ile Macaristan çalışıyor.

farukaydin@tarihakli.com


Fatih Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik öğrencisidir. Diplomasi ve İktisat Tarihi üzerine çalışmaktadır.

fatihkaraman@tarihakli.com


Fatma Aydın
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunudur. Aynı üniversitede Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını tamamlamıştır. Edebiyat tarihi üzerine çalışmaktadır.

ftmaydn20@gmail.com


Tunahan Akkoyun
İstanbulluoğlu Sosyal Bİlimler Lisesi öğrencisi. Diplomasi, Siyaset Tarihi ve Harp Tarihi üzerine çalışmaktadır. Ayrıca spesifik olarak da Savunma Sanayii ile ilgilenmektedir.

tunahan.akkoyun@outlook.com


Ufuk Er
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

ufuk.uer@gmail.com


Umut Köse
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi alanında çalışmaktadır.

umutkose1999@gmail.com