Tarihte Bugün

12 Şubat 1929

Joseph Stalin yönetimince sürgün edilen Rus devrimcilerinden Lev Troçki, “İlyiç” adlı bir gemi ile İstanbul’a geldi ve Büyükada’ya yerleşti. Sürekli Devrim Teorisi gibi önemli fikirlerin teorisyeni 1933’e kadar Büyükada’da kaldı.

28 Ocak 2004

Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin ”Yeni Türk Lirası” olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 Ocak 1919

Paris Barış Konferansı’nda; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.

10 Ocak 1921

Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu ile İnönü’de karşı karşıya geldiler. Türk ordusu karşısında bozguna uğrayan Yunan ordusu geri çekildi.

22 Aralık 1914

Harbiye Nazırı ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Enver Paşa’nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı.