Tarihte Bugün

5 Eylül 1839

Çin’le İngiltere arasındaki I. Afyon Savaşı başladı. Bu savaş neticesinde Çin’deki Avrupalı nüfuzu yıllar içerisinde artacaktır.

12 Ağustos 1930

Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, Genel Başkanlığı’na Fethi Okyar getirildi.

8 Ağustos 1588

İspanyol Armadası’nın, İngiltere’ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı. Böylelikle İspanya’nın denizlerdeki mutlak üstünlüğü son buldu.

7 Ağustos 726

Avarların ve Slavların müşterek ordularının başlattığı İstanbul kuşatması başarısız oldu ve kuşatma kaldırıldı.

4 Ağustos 1922

Osmanlı İmparatorluğu’nun eski Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye reisi ve İttihat ve Terakki liderlerinden İsmail Enver Paşa, bugünkü Tacikistan’da Bolşeviklere karşı savaşırken bir mitralyözün açtığı ateş sonucu şehid oldu. Şehadetinin 98. yılında kendisini rahmetle anıyoruz.