Tarihte Bugün

18 Ekim 1912

 Trablusgarp Savaşı’nı sona erdiren Uşi Antlaşması imzalandı.

11 Ekim 1922

Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı. Mütarekeyi BMM adına İsmet Paşa imzaladı. Böylelikle Milli Mücadelemizin silahlı safhası son buldu.