admin yazarına ait yazılar


Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.

12 Ağustos 1930

Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, Genel Başkanlığı’na Fethi Okyar getirildi.

8 Ağustos 1588

İspanyol Armadası’nın, İngiltere’ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı. Böylelikle İspanya’nın denizlerdeki mutlak üstünlüğü son buldu.

7 Ağustos 726

Avarların ve Slavların müşterek ordularının başlattığı İstanbul kuşatması başarısız oldu ve kuşatma kaldırıldı.

4 Ağustos 1922

Osmanlı İmparatorluğu’nun eski Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye reisi ve İttihat ve Terakki liderlerinden İsmail Enver Paşa, bugünkü Tacikistan’da Bolşeviklere karşı savaşırken bir mitralyözün açtığı ateş sonucu şehid oldu. Şehadetinin 98. yılında kendisini rahmetle anıyoruz.

3 Ağustos 1914

Belçika Kralı Albert’in Fransa ile Almanya arasında çıkması muhtemel bir savaşta tarafsız kalmayacağını ifade etmesi üzerine Alman İmparatorluğu, Fransa’ya ve Belçika’ya savaş ilan etti. Böylelikle Doğu Avrupa’da başlayan bir savaş Dünya Savaşı’na dönüştü.