admin yazarına ait yazılar


Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.

12 Şubat 1929

Joseph Stalin yönetimince sürgün edilen Rus devrimcilerinden Lev Troçki, “İlyiç” adlı bir gemi ile İstanbul’a geldi ve Büyükada’ya yerleşti. Sürekli Devrim Teorisi gibi önemli fikirlerin teorisyeni 1933’e kadar Büyükada’da kaldı.

Roma İmparatorluğu’nda Germania Eyaletlerinin Kuruluş Süreci

İ.S. 21- 69 Yılları Arası Roma-Germen Münasebetleri          Germanicus’un ölümüyle beraber Roma İmparatorluğu’nun Ren ötesindeki agresif politikası son bulmuş oldu. Bu durumun pek çok sebebi vardır. Bunların başında Germanicus gibi taktik dehası yüksek bir Roma generalinin bir daha Ren sınırına atanmamış olması gelir. Bunun yanı sıra Roma İmparatorluğu’nun, Tiberius’un ardından kaotik sayılabilecek bir döneme girmiş […]

28 Ocak 2004

Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin ”Yeni Türk Lirası” olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 Ocak 1919

Paris Barış Konferansı’nda; uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.

10 Ocak 1921

Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu ile İnönü’de karşı karşıya geldiler. Türk ordusu karşısında bozguna uğrayan Yunan ordusu geri çekildi.