admin yazarına ait yazılar


Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.

5 Ekim 1915

 Bulgaristan İttifak Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı’na girdi.

5 Eylül 1839

Çin’le İngiltere arasındaki I. Afyon Savaşı başladı. Bu savaş neticesinde Çin’deki Avrupalı nüfuzu yıllar içerisinde artacaktır.

12 Ağustos 1930

Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, Genel Başkanlığı’na Fethi Okyar getirildi.

8 Ağustos 1588

İspanyol Armadası’nın, İngiltere’ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı. Böylelikle İspanya’nın denizlerdeki mutlak üstünlüğü son buldu.

7 Ağustos 726

Avarların ve Slavların müşterek ordularının başlattığı İstanbul kuşatması başarısız oldu ve kuşatma kaldırıldı.