admin yazarına ait yazılar


Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.

3 Eylül 1922

Yunan işgal kuvvetlerinin 30 Ağustos’ta mağlup edilmeleri üzerine ilerleyişe başlayan Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Emet, Ödemiş, ve Eşme’ye girdi.

2 Eylül 1922

30 Ağustos’ya Yunan ordusunu bozguna uğratan Türk ordusu Eskişehir’e girdi ve Yunan general Nikolas Trikupis’i esir aldı.

31 Temmuz 1914

Avrupa’da savaş davullarının çalması üzerine Avrupa genelinde işçilere silahsızlanma çağrıları yapan Fransız Sosyal Demokrasisinin kurucularından Jean-Jaures, Paris’te aşırı milliyetçiler tarafından öldürüldü.

Osmanlı’dan Cumhuriyete Anayasal Süreç

Anayasa; bir yönetimin, örgütün veya başka bir kuruluşun yasal dayanağını oluşturan ve genelde o kuruluşun nasıl idare edileceğini belirleyen ana ilkelerin veya yerleşik emsallerin bir toplamıdır. [1]    Bu yazının konusu Türkiye’nin tarihsel anayasal sürecidir. Anayasalar sadece yönetim esaslarını belirlemez. Aynı zamanda kişilerin temel hak ve hürriyetlerini de teminat altına alan en yüksek hukuki metindir. […]

Türk-Alman İttifakına Dair Alıntılar

Bilindiği üzere Türk ve Alman İmparatorlukları, Kayser II. Wilhem’in 1888’de taç giymesinden yakınlaşmaya başlamıştı. Gerek Türk ordusunun silahlandırılması konusunda olsun gerekse Bağdat Demiryolu Projesi gibi alanlarla pekişen ilişkiler Aralık 1913’te Liman von Sanders başlanlığındaki bir Askeri Misyon’un Osmanlı ordusu kademelerinde göreve başlamasına kadar devam etmiş ve bu iki büyük imparatorluk başlayan “Büyük Savaş”ta birbirlerini müttefik […]