29 Eylül 1911

İtalya, sömürgecilik yarışına katılmak ve Trablusgarp’ı sömürgeleştirmek için Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etti. Böylelikle Trablusgarp Savaşı başlamış oldu. İtalya’nın Birinci Dünya Savaşı öncesi diplomasisi hakkındaki içeriğimizi okumak için “İtalya Dönek mi?” başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.