23 Ağustos 1921

Türk Kurtuluş Savaşı’nın son savunma muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi, Yunan taarruzu ile başladı.