20 Mayıs 1622

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeniçerilerin çıkardığı bir isyan sonucu ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II. (Genç) Osman’ı tahttan indirilip şehid edildi.