16 Ocak 1920

Dünya barışını sağlamak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, ilk toplantısını Paris’te gerçekleştirdi.