15 Eylül 2008

Birleşmiş Milletler, dünyadaki tüm ülkelerde demokrasi, kalkınma, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının yerleşmesi için yoğun çaba harcanılması gerektiği düşüncesinden hareketle 15 Eylül gününü “Uluslararası Demokrasi Günü” olarak ilan etti.