11 Ekim 1922

Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı. Mütarekeyi BMM adına İsmet Paşa imzaladı. Böylelikle Milli Mücadelemizin silahlı safhası son buldu.