10 Aralık 1948

BM Genel Kurulu; ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etti ve 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü ilan edildi.