“Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.”


Ahmet Ziya Akın
1996 Ankara'da doğdu. 2018 yılında lisans eğitimini tamamlayarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimine başlayarak eğitimine devam etmektedir. Araştırma Alanları: Batı Avrupa siyaseti, Almanya ve Rusya Dış Politikası, Ermeni Meselesi,Milliyetçilik ve Etnisite, Toplumsal Hareketler ve Devrimler Tarihi.

ahmetziyaakinn@gmail.com


Atakan Çiçek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu

atakancicek094@gmail.com


Berke Çetinkaya
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

berkeckaya@gmail.com


Eray Özer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Mezunu

eraytamuozer@hotmail.com


Faruk Aydın
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Diplomasi, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ve özel olarak da Avusturya ile Macaristan çalışıyor.

farukaydin@tarihakli.com


Fatih Karaman
1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans bölümüne kadar olan eğitimini Mısır'da; İskenderiye, Türkiye'de ise Kocaeli ve İstanbul şehirlerinde tamamlamış, şu anda ise İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde eğitimine devam etmektedir. Objektif tarih yazımını yaygınlaştırmak amacıyla, 2017'de Tarih Aklı'nı kurmuştur ve Tarih Aklı'nda Diplomasi ve İktisat Tarihi üzerine çalışmaktadır.

fatihkaraman@tarihakli.com


Fatma Aydın
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (Yeditepe Üniversitesi)

ftmaydn20@gmail.com


İbrahim Cav
Haccetepe Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Mezunu

ibrahimcav13@gmail.com


Tunahan Akkoyun
İstanbulluoğlu Sosyal Bİlimler Lisesi Öğrencisi

tunahan.akkoyun@outlook.com


Ufuk Er
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

ufuk.uer@gmail.com


Umut Köse
1999 doğumlu Umut Köse, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi alanında yazılar yazmaktadır. 2017 senesinde Marmara Üniversitesi'nin Tarih bölümünü kazanmış olup, şu anda ikinci sınıfta öğrenim görmektedir.

umutkose1999@gmail.com