“Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.”


Ahmet Ziya Akın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi, Çalışma Alanları: Almanya, Rusya, Soğuk Savaş Dönemi, Devrimler Tarihi.

ahmetziyakin@hotmail.com


Atakan Çiçek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu

atakancicek094@gmail.com


Berke Çetinkaya
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

berkeckaya@gmail.com


Eray Özer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Mezunu

eraytamuozer@hotmail.com


Faruk Aydın
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi

farukaydin@tarihakli.com


Fatih Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Alanları: Orta Avrupa, Yakın Çağ ve Diplomasi Tarihi

fatihkaraman@tarihakli.com


Fatma Aydın
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (Yeditepe Üniversitesi)

ftmaydn20@gmail.com


Furkan Uzel
Tepekent Anadolu Lisesi Öğrencisi

uzelyildiz3@hotmail.com


İbrahim Cav
Haccetepe Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Mezunu

ibrahimcav13@gmail.com


Tunahan Akkoyun
İstanbulluoğlu Sosyal Bİlimler Lisesi Öğrencisi

tunahan.akkoyun@outlook.com


Umut Köse
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi

umutkose1999@gmail.com