“Tarih Aklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın bilgi kirliliği içerisindeki yoğunlukta hem kaybolan tarih aklını oluşturmayı hem de bilgiyi akıl süzgecinden geçirerek okuyucularına tarafsız, güvenilir ve doğru bir şekilde sunmayı amaçlayan bir topluluktur.”

 Faruk Aydın
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi
farukaydin@tarihakli.com
 Fatih Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğrencisi
fatihkaraman@tarihakli.com
 Tunahan Akkoyun
İstanbulluoğlu Sosyal Bİlimler Lisesi Öğrencisi
tunahan.akkoyun@outlook.com
 Yunus Aydoğan

yunusaydogan@outlook.com
 Ahmet Ziya Akın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi
ahmetziyakin@hotmail.com
 Furkan Uzel
Tepekent Anadolu Lisesi Öğrencisi
uzelyildiz3@hotmail.com
 Atakan Çiçek
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu
atakancicek094@gmail.com
 İbrahim Cav
Haccetepe Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Öğrencisi
ibrahimcav13@gmail.com
 Eray Özer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Mezunu
eraytamuozer@hotmail.com