Selçuklular

Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve Anadolu Seçuklu Devleti’nin Kuruluşu

Giriş Kutalmışoğlu Süleyman Şah gerek Türkiye Selçukluları Devletinin kuruluşuyla gerek Anadolu’daki Türk nüfusun artırılması ile Türk Tarihi açısından önem teşkil etmektedir. Onun döneminde Konya, İznik fethedilmiş, Üsküdar’a kadar fetihler yapılmıştır. Bizans Devleti ile yakın münasebetler yapılmış,Küçük Asya’ya gelen Türkmenler ile birlikte bu toprakların artık bir Türk Yurdu olacağı kesinleşmeye başlamıştır. 1. Süleyman Şah’ın Kökeni ve […]

Türk Hükümdarlarının Türkçeye Verdikleri Önem

Giriş Türkçe, Orta Asya’daki ana yurdundan dünyanın dört bir tarafına yayılıp, sayısız büyük devletler kuran, dünya tarihine yön veren büyük Türk milletinin dilidir. İlk çağlardan bugüne Türk milleti ulusal diline bağlı kalmıştır. Böyle bir dille yaratılan edebiyat da tarih boyunca genişletilmiş, yüceltilmiş ve bu edebiyatı vücuda getiren edip ve şairler Türk hükümdarlarınca baş tacı edilmiştir. […]

Sefer Düştü Gürcistan’a Türküsü ve Gürcistan Seferi

Öncelikle merhaba değerli okurlar. Bu yazımda Gürcistan seferi ağırlıkta olmak üzere, “ Sefer Düştü Gürcistan’a” türküsünü anlatacağım. 4 Eylül 1063’te tahta geçen Sultan Alp Arslan’ın ilk işi Gürcistan’ın üzerine yürümek olmuştur. O dönemde Bizans’ın elinde bulunan Gürcistan ve çevre bölgeler Selçuklu Devletine zarar veriyordu. Şehzadelik dönemlerinde dahi büyük savaşlarda önemli rol oynayan Alp Arslan, tam bir […]