İslam Tarihi

Türk Hükümdarlarının Türkçeye Verdikleri Önem

Giriş Türkçe, Orta Asya’daki ana yurdundan dünyanın dört bir tarafına yayılıp, sayısız büyük devletler kuran, dünya tarihine yön veren büyük Türk milletinin dilidir. İlk çağlardan bugüne Türk milleti ulusal diline bağlı kalmıştır. Böyle bir dille yaratılan edebiyat da tarih boyunca genişletilmiş, yüceltilmiş ve bu edebiyatı vücuda getiren edip ve şairler Türk hükümdarlarınca baş tacı edilmiştir. […]

Barbaros: Akdeniz’in Aslanı

Barba Rossa… Akdeniz’e nam salan isim… Yabancı tacir ve korsanların korkulu rüyası… Peki, Barbaros kimdi? Ya da kimlerdi? İşte size bunu anlatmaya çalışacağım bu yazımda. Barba Rossa ismi Latincede “kızıl sakal” anlamına gelir. Akdeniz’e nam ve korku salan Barbaros Kardeşler’e düşmanlarının verdiği, korku içeren bir isimdir. Şimdi gelelim, Barbaros Kardeşler’e ve yazımızın esas kahramanı Barbaros […]

Yemen Türküsünün Tarihi ve Yemen’in Sırları

Bu yazımda, Yemen türküsünü ve türkünün tarihiyle ilgili bilgiler vereceğim bildüklerim ölçüsünde. Bu türküyü hemen hemen herkes bir yerlerden duymuştur. Yemen deyince; “Burası Huş’tur. Yolu yokuştur. Giden gelmiyor; Acep ne iştir?” dörtlüğü kulağımızda çınlar. Gelin, bu türküyü ve ilginç hikâyesini tanıyalım.   Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölü yok, bu ne figandır? Şu […]

Haşhaşiler

Sekizinci yüzyılda, İsmaililiğin Nizari kolundan çıkan bu topluluğun, 15. yüzyıla dek faaliyetlerini sürdürdükleri sanılmaktadır. Kapalı bir topluluk olan Haşhaşiler, radikal bir din akımının takipçileri olarak ortaya çıktıl. Suikastı, Eyyubilere, Selçuklulara, Abbasilere, Tapınak Şövalyelerine ve Haçlılara karşı siyasi yaptırım aracı olarak kullandılar. Bilindiği üzere, Haşhaşiler terör odaklı din görünümlü bir terör örgütüdür. ”Hasan Sabbah’ın Fedaileri” de […]