Roma Uygarlığı

İstanbul’un Fethi: 1453

Konstantinapol şehri, Roma İmparatoru I.Constantin tarafından MS 324 yılında kuruldu ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun, veya bin yıldan uzun süre bilinecek adıyla Bizans İmparatorluğunun başkenti olmuştur. Şehir birçok saldırıya uğramış, uzun süreli kuşatmalara maruz kalmış, iç isyanlarla karşılaşmış ve hatta 13.yy’da dördüncü Haçlılar tarafından bir süre işgal edilmiş olsa da, şehrin mükemmel savunmaları antik ve ortaçağın […]

Karanlık Çağlar’da (Britanya’da) Ölüm

Roma Cenazeleri Druidler’in ezilişi ve Hristiyanlığın belirsiz başlangıcına rağmen Romalıların yönetimi altında cenaze uygulamaları daha önce yaptıkları yerel geleneklere göre çok az değişmiştir. İnsanlar hala höyüklere gömülüyor ya da yakılıyordu ve ölülerin çevresi mallarla çevriliydi. Tabi ki defin gelenekleri zamanın teknolojik gelişmeleriyle devam ediyordu. Örneğin külleri cam kavanozda gömme uygulaması Romalıların camı tanıması ile rastlaşır. […]

Doğu ve Batı Medeniyeti’nin Banileri: Çin ve Roma

Giriş Tarih yalnızca geçmişte olup bitmiş olaylar değil, aynı zamanda geleceğin provasıdır diyerek başlamıştık yayın hayatımıza. Bu yazımızda da geçmişte yapıp ettikleriyle, bıraktığı miraslarla yaşadıkları dönemden bugüne dek etkisini sürdüren iki imparatorluğu ele alacağız. Batı medeniyetinin temellerini atan Roma İmparatorluğu ve Uzakdoğu’nun günümüzdeki fikir yapısını oluşturmuş olan Çin İmparatorluğunu karşılaştırmalı bir şekilde inceleyerek siz değerli […]

Roma: Spartaküs

Gladyatör Spartaküs, Trakya asıllı bir savaşçıydı çoğu tarihçiye göre. İşin ilginç yanı Romalı veya köle (ilk başta) olmayıp, Roma ordusunda savaşan bir Roma askeri olması çok büyük bir olasılıktır. Nasıl Roma askerliğinden köleliğe terfi ettiğine dair bir rivayete göre ise, ordudan kaçarken yakalanıp köle olarak Batiatus adlı gladyatör okuluna satılmıştır.  Köleliği hiçbir zaman içine sindiremeyen […]

Roma: Panteon ve Gladyatörler

Milattan önce 900’lü yıllarda kurulan Antik Roma, efsaneye göre, Romulus ve Remus kardeşler tarafından kurulmuştur. Hüküm sürdüğü çağa göre çok gelişmiş bir medeniyete sahip olan Antik Roma, yaklaşık bin iki yüz sene bulunduğu topraklarda hüküm sürmüştür. Milattan sonra 300’lerden sonra iç karışıklıklar ve bölgedeki çeşitli söz sahibi kavimler yüzünden Doğu ve Batı Roma şeklinde ikiye […]