Çeviriler

Thomas Müntzer ve Ortaçağ’da Erken Komünizm

“O, bize eski tarihlerin pek az şahsiyeti gibi tanıdıktır” diyordu Manfrend Bensing, Thomas Müntzer biyografisinde. Bugün bunun geçerli olmaması mümkündür zira sadece Evanjelisterin değil başkalarının da son yıllarda Luther mezhebini şaşaalı bir balon gibi şişirmeleriyle niyetlenen şey, bu büyük Alman devrimci hakkındaki tarihi malumatı arkaplana itmek, onu unutulmuşluğa sürüklemekti. Thomas Müntzer 1490’dan 1525’e kadar yaşadı. […]

Ortaçağ’da Ölüm ve Ölümden Sonra Yaşam

Ortaçağ’da ölüm bir bakıma bizi şaşırtacak derecede hayatın merkezindeydi. Bebek ölüm oranının yüksekliği, hastalıklar, kıtlık, ilaç yokluğundan kaynaklanan rahatsızlıklar ve savaşın sürekli varlığı ile ölüm insanların her gün yaşadığı vahşi bir tecrübe idi. Sonuç olarak tavrına göre hayat ölüm inanışlarına göre şekillenmişti. Tabi ki Hristiyan inanışlarına göre hayatın çok önemli amacı günahlardan uzak durmak, öteki […]

Karanlık Çağlar’da (Britanya’da) Ölüm

Roma Cenazeleri Druidler’in ezilişi ve Hristiyanlığın belirsiz başlangıcına rağmen Romalıların yönetimi altında cenaze uygulamaları daha önce yaptıkları yerel geleneklere göre çok az değişmiştir. İnsanlar hala höyüklere gömülüyor ya da yakılıyordu ve ölülerin çevresi mallarla çevriliydi. Tabi ki defin gelenekleri zamanın teknolojik gelişmeleriyle devam ediyordu. Örneğin külleri cam kavanozda gömme uygulaması Romalıların camı tanıması ile rastlaşır. […]