Fatih Karaman yazarına ait yazılar

Prusya-Avusturya ”Kardeşler” Savaşı 1866

   Prusya-Avusturya savaşı, bir diğer adı Kardeşler Savaşı olan bu savaş Orta Avrupa tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisini teşkil etmektedir. Öyle ki bu savaş, Prusya Kralı II.Friedrich (Büyük)’in Silezya’yı ilhakıyla başlayan (1748) Alman Dualizmini (Alman ikiliği de denir) sonlandıran bir savaştır. Bu ikilik kabataslak bir tabirle, iki büyük Alman devletinin küçük Alman devletleri üzerinde […]

Demir Şansölye: Otto von Bismarck

  Tam adı Otto Eduard Leopold von Bismarck olan Demir Şansölye, 1862 yılından 1890 yılına kadar geçen 28 yıllık süre zarfında önce Prusya ve ardından Almanya Başbakanlığı yapmıştır. Aynı zamanda “Realpolitik” siyasetin en önemli temsilcisidir. Yüzyıllardır parçalanmış bir şekilde varlığını sürdüren Alman Prensliklerini, “Kan ve Demir” adlı politikasıyla bir dizi savaşlarla, sırasıyla; Danimarka’ya, Avusturya’ya ve […]

Birinci Dünya Savaşı; Batı Cephesi ve ABD’nin Savaşa Dahil Olması

19.yy, binlerce yıllık dünya tarihininen baştan tekrar yazıldığı, diplomasi ve savaşlar açısından çok verimli bir yüzyıl olmuştu. Napolyon gibi bir imparator ile başlayan yüzyıl, devamında Bismarck ve Abdülhamit Han gibi muazzam diplomatlarla devam etmiş ve günümüz dünyasının temelini oluşturmuştu. Hepsinden önemlisi bu yüzyıl, kendisinden sonra gelecek olan, ve dünyanın kaderini tayin edecek olan 20. yüzyıla […]

İki Savaş Arası Dönemde Bağımsızlık Hareketleri

Kasım 1918’de imzalanan ateşkes anlaşmalarına binaen, tüm dünya artık savaşın bittiğini, akan kanın duracağını düşündü. Gerçekten de artık savaş yoktu. Fakat bu denklemde bir yanlışlık var gibi. Emperyalistler savaş kazanır da savaş biter mi? Tabii ki dünya ateşkes ve barış antlaşmalarında imzaladığımız gibi tozpembe olmayacaktı.   1914-1918 yılları arasında can kaybı tüm cephelerde yaklaşık 10 […]

Bismarck’ın İttifaklar Sistemi

 1871’de Prusya Krallığı etrafında birleşen Almanya, Demir Şansölye Otto von Bismarck‘ın uygulamış olduğu politikalar neticesinde Avrupa’da barışı sağlamış ve diğer devletlere siyasi olarak üstünlük sağlamıştır. Ancak çiçeği burnunda Alman İmparatorluğu, kuruluşundan yıkılışına kadar içeriden ve dışarıdan görünmeyen bazı sorunlarla karşı karşıyaydı. İtalya’nın aksine Almanya, prensliklerin ortak kararıyla birleşmemişti. Prusya’nın sırasıyla Danimarka ve Avusturya’ya karşı elde […]