18 Temmuz 1920

Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin feshine sebep olan ve Türk devletinin sınırlarını belirtken “Misak-ı Milli” andı içtiler.